Jak je to s králem aneb Ilustrujeme pohádky

7. ročník výtvarné soutěže

od 9. 10. 2015 do 28. 2. 2016 

pořádá: KVK v Libeci, pobočka Vesec

 

Práce dětí vzešlé ze 7. ročníku výtvarné soutěže, konané pod hlavičkou KDK SKIP (v rámci projektu Kde končí svět - letošní téma - Jak je to s králem).

 

 

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj