Milan Valášek

prodejní výstava

od 1. 3. do 29. 3. 2016

pořádá: KVK v Liberci

 

umístění: 1. patro nad kavárnou

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj