Kresby a malby studentů Univerzity třetího věku

práce studentů U3V

od 6. 6.  do 30. 6. 2016

pořádáL: Univerzita třetího věku TUL a KVK  Liberci

 

 

umístění: 3. patro

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj