Slavnostní pasování dětí 1. tříd na čtenáře

ukončení projektu "Už jsem čtenář"

úterý 4. 6. 2013, 16.00 hodin 

pořádá: pobočka KVK Kunratická

SKIP ČR vyhlásilo pátý ročník projektu na podporu čtenářské gramotnosti Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka. Cílem projektu je rozvoj čtenářských návyků žáků již od prvního ročníku školní docházky. 

Žáci prvních tříd ZŠ Aloisina výšina předvedli svým rodinám dramatické pásmo. Ukázali, co všechno se naučili, jak dobře se cítí ve škole a mají rádi knihy. Pan ředitel všechny děti pochválil a v rytířském převleku je pasoval na rytíře řádu čtenářského. Noví rytíři dostali knihu vydanou díky projektu "Už jsem čtenář-knížka pro prvňáčka" a šerpu "Mladý čtenář".

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj