Slavnostní pasování dětí z 1. tříd na čtenáře

ukončení projektu "Už jsem čtenář"

pátek 7. 6. 2013, v 8.30 a v 10.30 hodin 

pořádá: pobočka KVK Vesec

V pátek 7. června bylo přes 100 dětí z prvních tříd ZŠ Česká a ZŠ Kaplického pasováno na čtenáře. Při slavnostním aktu získal každý žák "Knížku pro prvňáčka". Letos se na ní podíleli Radek Malý a Alžběta Skálová. "Všelijaké řečičky pro kluky a holčičky" pro radost prvňáčkům vydal Stanislav Juhaňák - TRITON ".

Hlavního aktu se, tak jako uplynulé roky, ujala Rytířka krásného slova za Liberecký kraj Lucka Bezděková.

Úvodní slovo za vedení školy pronesl pan ředitel. Za knihovnu se slavnostního aktu zúčastnily kolegyňky z dětského oddělení Péťa Čiháčková a Katka Kořínková. Věnovali jsme se třem skupinám pasovaných čtenářů, každá skupina byla něčím zvláštní. Jedna uměla vyzpívat abecedu, v druhé si děti prosadily, že budou pasovací slib říkat sólo, ve třetí se pochlubily kulturní vložkou. Pro nás je potěšující, že se řada prvňáčků už přihlásila do knihovny.

 

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj