Jarní a velikonoční zvyky na Liberecku

v 19. a 1. polovině 20. století

pořad o velikončních tradicích 

úterý 8. 4. 2014, 14.00 hodin 

host: Mgr. Bohunka Krámská, etnografka Severočeského muzea v Liberci

 

Jak probíhaly přípravy na Velikonoce a jakou podobu měly jarní a velikonoční zvyky na Liberecku, bude žákům základní školy vyprávět etnografka libereckého muzea Mgr. Bohunka Krámská. 

Poutavé vyprávění i řadu ukázek z expozice Severočeského muzea v Liberci (dále SM) připravila etnografka a historička Severočeského muzea Mgr. Bohunka Krámská. Seznámila děti se zajímavými tradicemi našeho kraje, z nichž řada přetrvala do dnešních dnů, ale i se způsoby slavení, které jsou dnes už zapomenuty a tak se s nimi setkáváme pouze v historických pramenech nebo jako s exponáty muzeí. 

Pořad je finančně podpořen z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání SML.

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj