Slavnostní pasování dětí z 1. tříd na čtenáře

ukončení projektu "Už jsem čtenář"

23. května 2014, v 8.30 a v 10.30 hodin 

pořádá: pobočka KVK Vesec

 

Pasování dětí do řádu čtenářského je vyvrcholením projektu Už jsem čtenář aneb Knížka pro prvňáčka. Děti v rámci projektu musí navštívit nejméně třikrát spolupracující knihovnu. V průběhu projektu se seznámily nejen s termíny čtenář, knihovna, spisovatel, ilustrátor, edice pro začínající čtenáře, ale také s fondem literatury vhodným pro děti od 6 let. Během všech knihovnických lekcí  pracovaly s knížkami Eduarda Petišky.

Třída 1.A ze ZŠ Kaplického zahájila spolupráci již v prosinci, kdy se v knihovně odehrála Slavnost slabikáře. Všem zúčastněným dětem předává knihovna slavnostně knížku. V letošním roce děti získaly knížku Magdaleny Wagnerové Abeceda. Ještě před předáním knih děti složily slavnostní slib a Rytířka krásného slova Lucka Bezděková jednotlivé děti pasováním uvedla do řádu čtenářského.

S pobočkou ve Vesci spolupracovaly třídy 1.A Mgr. Jindřišky Krenkové a 1. B Mgr. Michaely Klúčikové ze ZŠ Kaplického a třídy 1. A Mgr. Evy Krajové a třída 1. B PaedDr. Šárky Vakrmanové ze ZŠ Česká.

 

 

 

 

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj