Valdštejn 2014

den dětí na hradě Valdštejn

úterý 17. 6. 2014 

pořádá:  KDK SKIP Libereckého kraje

 

Den dětí na hradě Valdštejn každoročně organizuje KDK SKIP Libereckého kraje, jmenovitě jeho předsedkyně Eva Kordová.

Program byl zahájen v hradní kapli za přítomnosti vévody Albrechta z Valdštejna, královny Elišky a krále Jana. Za zvuku fanfár poklekali nejlepší čtenáři dětských oddělení z celého kraje a králem Janem byli pasování na Rytíře Řádu čtenářského a Rytíře krásného slova.

Po té se děti rozešly na různé strany, divadla, výstavu výtvarných prací dětí, vzešlou z celostátní akce Kde končí svět, na komentovanou prohlídku hradu a především na audienci u vévody Albrechta z Valdštejna.

Saša Bezděková, vedoucí pobočky

 

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj