Předvánoční lidové zvyky a tradice

beseda o vánočních zvycích na pobočce Králův Háj

úterý 15. 12. 2015, 15.00 hodin 

pořádá: KVK v Liberci, pobočka Králův Háj

 

 

Přednáška pro děti i dospělé spojená s promítáním. Jako host vystoupí Mgr. Bohunka Krámská, historička Severočeského muzea v Liberci, poté bude následovat zdobení vánočních perníčků. 

 

Dne 15. 12. 2015 proběhla na pobočce Králův Háj akce s názvem Předvánoční lidové zvyky a tradice, hostem akce byla paní Bohunka Krámská, která nám představila mnohé již zapomenuté vánoční zvyky v našem regionu, pohovořila o  muzejních sbírkách, zejména starých betlémů a předmětů spojených s adventním časem. Akce byla spojená s promítáním  filmu a zúčastnilo se jí 15 návštěvníků, po přednášce následovalo zdobení perníčků s vánočními motivy, každý měl možnost si tuto mravenčí práci sám vyzkoušet a své výtvory si odnést domů.     

Zapsala: S. Kasanová, pobočka Kr. Háj

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj