Náš pan skladatel Jaroslav Řídký

přednáška k Roku české hudby

úterý 25. 2. 2014, 18.30 hodin 

pořádá: KVK v Liberci, Knihovna pro děti a mládež

Povídání o hudebním skladateli narozeném v Liberci s živými ukázkami z jeho klavírní tvorby

Na koalvír hraje Irena Špinlerová, hovoří Zdeněk Rakušan.

Jaroslav Řídký (1897-1956) pocházel z libereckého Františkova. Působil jako harfenista České filharmonie, kterou též příležitostně dirigoval. Významná byla i jeho pedagogická činnost, mj. na Pražské konzervatoři. Ze skladatelského díla J. Řídkého vyniká klavírní koncert, oceněný státní cenou, a VII. symfonie, uvedená na Pražském jaru roku 1956.

velký sál, 2. patro

Pořad je finančně podpořen z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání SML. 

 

 

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj