Sprechtime: Deutsch lernen  – Nachbarsprache lernen – Von klein auf!

veřejná debata

středa 18. 3. 2015, 16.00 - 17.30 hodin 

pořádá: sdružení Trilingo e.V., Žitava ve spolupráci s KVK v Liberci s podporou Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v České republice

 

Veřejná debata s velvyslancem SRN v rámci výstavy Přátelé dráčka Trilingo v Trojzemí.

velký sál, 2. patro

 

 

 

Diskuzní pořad na téma "Němčina v mateřských školách"

  

 

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj