Zajímáte nás!

Téma: Sociální péče o stárnoucí rodiče 

diskuse s veřejnou ochránkyní práv

čtvrtek 21. 5. 2015, 17.00 hodin 

host: Mgr. Anna Šabatová, Ph.D., ombudsmanka 

 

 

 

Veřejná diskuse proběhne s cílem:

  • diskutovat s ochránkyní práv a jejími právníky navržené téma
  • přiblížit občanům činnost veřejného ochránce práv (Anna Šabatová)
  • nabídnout způsoby, jak se na něj obracet
  • zvýšit informovanost o možnostech aktivně hájit svá práva

 

pořádá: Kancelář veřejného ochránce práv ve spolupráci s KVK v Liberci

malý sál, 4. patro

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj