Autorské čtení Jörga Berniga

autorské čtení německého autora

středa 5. 2. 2014, 11.00 hodin 

Pořádá TU v Liberci (Katedra německého jazyka) ve spolupráci s KVK v Liberci, Rakouskou knihovnou 

Autorské čtení významného německého spisovatele a básníka Jörga Berniga. Dvojjazyčně. 

malý sál, 4. patro

 

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj