Obnovitelné zdroje energie - Možnosti a překážky v ČR a ve světě

beseda

pondělí 8. 4. 2013, 17.00 hodin

host: Milan Smrž, místopředseda Evropského sdružení Eurosolar a tvůrce modelů úplného zásobování obnovitelými zdroji

pořádá: KVK v Liberci a o. s. Slunce a svoboda 

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj