Role geofyziky v průzkumu a využívání geotermální energie

přednáška v rámci Týdne vědy a techniky AV ČR

pondělí 6. 11. 2017, 17.00 hodin  

hosté: RNDr. Jan Šafanda, CSc., vedoucí oddělení geotermiky Geofyzikálního ústavu AV ČR a RNDr. Jan Šílený, CSc., vedoucí oddělení seismologie Geofyzikálního ústavu AV ČR

 

 

Geotermální energie je teplo, které lze získat z hornin a fluid pod povrchem Země. Považuje se za obnovitelný zdroj energie využitelný pro vytápění budov či dokonce výrobu elektrické energie. Do průzkumu a využívání geotermální energie se zapojuje řada dílčích oborů věd o Zemi – z geofyzikálních disciplín nejvíce geotermika a seismika.

pořádá: Geofyzikální ústav AV ČR ve spolupráci s KVK 

velký sál, 2. patro

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj