Jak se zaregistrovat

Registrace nového čtenáře

Předregistrace

  • před první návštěvnou knihovny je možné vyplnit předregistrační formulář (ale není podmínkou registrace do knihovny)
  • předregistrace je platná 14 dní a můžete si rezervovat vypůjčené dokumenty, objednávat ze skladu nebo vzdáleně vstupovat do nabízených elektronických zdrojů (databází)
  • předregistraci je nutné dokončit osobně (Informační služba)

Vzdálená registrace

  • je určena těm zájemcům o služby knihovny, kteří z důvodu velké vzdálenosti či zdravotního stavu nemohou knihovnu osobně navštívit
  • opravňuje k využívání elektronických zdrojů knihovny - e-knihy, databáze
  • pokud se chcete vzdáleně zaregistrovat, proveďte online předregistraci a zároveň odešlete na adresu: is@kvkli.cz e-mail, že máte zájem o vzdálenou registraci - další pokyny obdržíte následně

Služby bez platné registrace

  • uživatelé, kteří nemají platnou registraci nebo nejsou v knihovně zaregistrovaní, mohou využívat prezenční služby (studium v knihovně)

Čtenářský průkaz

  • při registraci obdržíte za poplatek (dle platného Ceníku služeb) čtenářský průkaz, kde bude uvedeno vaše jméno a příjmení, číslo průkazu a vaše fotografie
  • jako průkaz můžete použít také jakoukoliv jinou vlastní čipovou kartu (např. ISIC, OPUS a další), které jsou kompatibilní s knihovním systémem, a na kterých bude uvedeno vaše celé jméno a fotografie, příp. další údaje
  • další informace o čtenářském průkazu jsou k dispozici v Čl. 5 Knihovního řádu

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj