Aktuálně pro knihovny Liberecka

Informační listy 4/2016

si můžete stáhnout ze stránky Informační listy.


Roční výkazy o knihovně za rok 2016

si stáhněte ze stránky Vzorové materiály, ke stažení nebo stránky Statistika, benchmarkingDo 20. 1. 2017 jej vyplněný doručte do KVK v Liberci, k rukám paní Ivy Slámové.


Setkání knihovnic/knihovníků okresu Liberec 2016

se uskutečnilo v úterý 8. listopadu 2016 od 13.30 hod. v malém poslechovém sále (4. patro vedle Hudební knihovny). Informace z proběhlého setkání a několik fotografií najdete na stránce Setkání knihovnic/knihovníků okresu Liberec 2016.


Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka

9. ročník projektu vyhlásil Svaz knihovníků a informačních pracovníků. Uzávěrka přihlášek 31. 1. 2017. Více informací na stránce Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka 2017


Nejnovější Informační listy  3/2016

si můžete prohlédnout nebo stahovat ze stránky Informační listy.


Porada pracovnic profesionálních knihoven okresu Liberec

proběhne v Městské knihovně Chrastava v pátek 11. listopadu 2016. Podrobné informace na stránce Porada profesionálních pracovnic knihoven okresu Liberec


 

Webovky. knihovna.cz

Odložený kurz věnovaný tvorbě webových stránek knihoven na základě šablon vytvořených v rámci projektu Webovky.knihovna.cz připravujeme na pátek 4. listopadu 2016. Přihlášku vyplňte na stránce Webovky.knihovna.cz, kde najdete také podrobné informace o kurzu. Prosíme, aby ji vyplnili znovu i účastníci přihlášení na zrušený kurz.


VISK 3 - výsledky dotačního řízení na rok 2016

Všechny podané žádosti byly v nezkrácené částce podpořeny. Konkrétní schválené částky si můžete prohlédnout v přehledné tabulce. Celková výše přidělených finančních prostředků: 393 000 Kč.

Pokyny k vyúčtování dotací


Připravujeme pro vás řadu vzdělávacích akcí,

jejich nabídka je rozdělena na:

Informace o připravovaných (i již proběhlých) knihovnických akcích najdete v Kalendáři akcí pro knihovníky


Při tvorbě nástěnek a výstavek využijte stránky:

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj