Aktuálně pro knihovny Liberecka

Nejnovější Informační listy  2/2016

si můžete prohlédnout nebo stahovat ze stránky Informační listy.


VISK 3 - výsledky dotačního řízení na rok 2016

Všechny podané žádosti byly v nezkrácené částce podpořeny. Konkrétní schválené částky si můžete prohlédnout v přehledné tabulce.

Celková výše přidělených finančních prostředků: 393 000 Kč.


Webovky. knihovna.cz

Odložený kurz věnovaný tvorbě webových stránek knihoven na základě šablon vytvořených v rámci projektu Webovky.knihovna.cz připravujeme na pátek 3. listopadu 2016. Přihlášku vyplňte na stránce Webovky.knihovna.cz, kde najdete také podrobné informace o kurzu. Prosíme, aby ji vyplnili znovu i účastníci přihlášení na zrušený kurz.


Práce v AKS Clavius REKS - otázky a odpovědi

Školení se uskutečnilo v pátek 11. 3. 2016 od 9:00 hod. v počítačové učebně KVK v Liberci. Informace na stránce Práce v AKS Clavius REKS - otázky a odpovědi.


Setkání knihovnic/knihovníků okresu Liberec

se uskutečnilo ve středu 11. listopadu 2015 od 13.30 hod. v malém poslechovém sále Krajské vědecké knihovny v Liberci . patro - vedle Hudební knihovny). Informace ze setkání najdete na stránce Setkání knihovníků okresu Liberec 2015.


Knihovna roku 2015

Dne 8. října 2015 byly v Zrcadlové kapli pražského Klementina vyhlášeny ceny Knihovna roku 2015. Za Liberecký kraj byla na cenu nominována Místní knihovna ve Svijanech.

Více o knihovně a knihovnici paní Šárce Kalferstové si přečtěte na stránce Knihovna roku 2015.


Porada pracovnic profesionálních knihoven okresu Liberec

se uskuteční v pátek 20. listopadu 2015 od 9.30 hod. v Městské knihovně v Hodkovicích nad Mohelkou. Podrobné informace budou uveřejněny v Kalendáři akcí pro knihovníky na stránce Porada profesionálních pracovnic knihoven okresu Liberec.


Diplom za moderní knihovnické a informační služby

a finanční odměnu ve výši 10 000 Kč převzala na slavnostním vyhodnocení Vesnice Libereckého kraje roku 2015 dne 12. srpna 2015 v Mříčné starostka obce Radimovice Mgr. Dagmar Šrytrová. Byla tak oceněna činnost Místní knihovny v Radimovicích. Více na stránce Knihovna Libereckého kraje roku 2015.


Zavádění kooperativního automatizovaného systému Clavius REKS

značně pokročilo, v nejbližší době budou připojeny zbývající knihovny. Katalogy, které v této souvislosti vznikly najdete na stránce Katalog výměnného fondu, katalog Liberecka, informace pro knihovny zapojené do systému, návody k některým činnostem získáte na stránce Pro knihovny s AKS Clavius REKS a Clavius.


Připravujeme pro vás řadu vzdělávacích akcí,

jejich nabídka je rozdělena na:

Informace o připravovaných (i již proběhlých) knihovnických akcích najdete v Kalendáři akcí pro knihovníky


Při tvorbě nástěnek a výstavek využijte stránky:

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj