Aktuálně pro knihovny Liberecka

Informační listy 2/2017

si můžete stáhnout ze stránky Informační listy.


Připravujeme pro vás řadu vzdělávacích akcí,

jejich nabídka je rozdělena na:

Informace o připravovaných (i již proběhlých) knihovnických akcích najdete v Kalendáři akcí pro knihovníky


Porada profesionálních pracovnic knihoven okresu Liberec

se uskutečnila v úterý 4. dubna 2017. Poradě předcházela prezentace knihovního systému nové generace TRITIUS. Podrobné informace a zápis najdete na stránce Porada profesionálních pracovnic knihoven okresu Liberec.


Setkání knihovnic/knihovníků okresu Liberec 2016

se uskutečnilo v úterý 8. listopadu 2016 od 13.30 hod. v malém poslechovém sále (4. patro vedle Hudební knihovny). Informace z proběhlého setkání a několik fotografií najdete na stránce Setkání knihovnic/knihovníků okresu Liberec 2016.


Při tvorbě nástěnek a výstavek využijte stránky:

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj