VZOROVÉ MATERIÁLY, KE STAŽENÍ

Některé dokumenty jsou uloženy ve formátu PDF. Pokud se vám neotevírají, můžete si zdarma stáhnout a nainstalovat do svého počítače program Adobe Reader:

Základní dokumety - vzory

Materiály ke statistice knihoven

Roční výkazy o knihovně za rok 2016

Roční výkazy odesílejte do knihovny, která vám poskytuje služby, NE na Ministerstvo kultury ČR.

Výkazy upravené pro neprofesionální knihovny (s prac. úvazkem do 15 hod. týdně):

Profesionální knihovny tištěný výkaz nevyplňují, vyplní jej v programu StatExcel 2016, který počátkem roku obdrží z KVK v Liberci.

Informace ke statistice též na stránce Statistika, benchmarking.


Evidence činnosti

Elektronické verze s automatizovaným sčítáním výsledků:

Revize knihovních fondů

Materiály k organizaci knihovního fondu

Mezinárodní desetinné třídění (MDT)

Plány třídění

Výměnný fond

Různé

 

 

 

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj