ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Přehled odborných, vzdělávacích, společenských, propagačních a dalších akcí na stránce SKIP


Na tomto webu najdete řadu studijních pomůcek vhodných k získání a rozšíření znalostí a dovedností potřebných pro jednotlivé typové pozice z Národní soustavy povolání.


Jinonické texty - studijní texty Ústavu informačních studií FF UK Praha


Odborné vzdělávání knihovníků Libereckého kraje v roce 2018

Počítačové kurzy 2018

Termín

Téma

Přednáší  (pořádá)

Pozvánka (program)

Přihláška

Seznam účastníků*

9. 11. 2018 Workshop o portálu Knihovny.cz v roce 2018 PhDr. Iva Zadražilová, MZK v Brně připravuje se

18. 9. 2018

Workshop pro knihovníky s Klárou Smolíkovou

Klára Smolíková

připravuje se

19. 6. 2018 Studijní cesta do Národní technické knihovny v Praze Pořádá Regionální výbor SKIP Libereckého kraje připravuje se
5. 6. 2018

Bezpečný kyberprostor

Mgr. Vladimír Vácha připravuje se

10. 5. 2018

Svět knihy Praha 2018 Zájezd na 24. mezinárodní knižní veletrh Pořádá KVK v Liberci ve spolupráci se SKIP připravuje se
3. 5. 2018

Knihovna věc veřejná

Veřejná panelová diskuze

Pořádá SKIP ve spolupráci s KVK v Liberci připravuje se
2. 5. 2018 Seminář o typografii Ing. Petr Michal
17. - 19. 4. 2018

Současnost literatury pro děti a mládež 2018

16. ročník konference

KVK v Liberci, TU Liberec, UK Praha
26. 3. 2018 Workshop komunitního mapování pro knihovníky KISK FF MU

*Seznam přihlášených účastníků se aktualizuje cca po 5 minutách.

Pokud máte nějaký námět na vzdělávací akci, prosím napište nám ho do jednoduchého formuláře!

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj