ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Přehled odborných, vzdělávacích, společenských, propagačních a dalších akcí na stránce SKIP


Na tomto webu najdete řadu studijních pomůcek vhodných k získání a rozšíření znalostí a dovedností potřebných pro jednotlivé typové pozice z Národní soustavy povolání.


Jinonické texty - studijní texty Ústavu informačních studií FF UK Praha


Odborné vzdělávání knihovníků Libereckého kraje v roce 2017

Počítačové kurzy 2017

Termín

Téma

Přednáší  (pořádá)

Pozvánka (program)

Info o akci  přihláška

Seznam účastníků*

4. dubna 2017 Systém TRITIUS, prezentace a seminář zástupce firmy LANius s. r. o.
21. a 22. března 2017

Současnost literatury pro děti a mládež 2017  15.ročník konference

KVK v Liberci, TU Liberec, PF UK Praha připravuje se
14. března 2017 Ochutnávka čtenářských strategií a metod kritického myšlení při četbě knížky pro děti Nina Rutová
1. února 2017

Současná literatura pro děti mládež

PhDr. Jana Čeňková a Doc. Mgr. Radek Malý, Ph.D. 

*Seznam přihlášených účastníků se aktualizuje cca po 5 minutách.

Náměty na témata vzdělávacích akcí uvádějte do jednoduchého formuláře.

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj