REŠERŠNÍ SLUŽBA

Na základě Vaší objednávky zpracujeme dokumentografickou rešerši (soupis záznamů dokumentů k danému tématu dle zadaných klíčových slov, jazyku dokumentu, požadovaných zdrojů, dostupnosti atd.).

 

 

  • Doba vypracování se pohybuje mezi 1-4 týdny, podle vytížení rešeršéra. Hotovou rešerši zasíláme zpravidla ve formě souboru PDF na Vaši e-mailovou adresu. Vytištěnou verzi rešerše (cena se zvyšuje o náklady za tisk) lze vyzvednout osobně v KVK (dle domluvy).
  • Platba probíhá úhradou dluhu za rešerši načteného na konto čtenáře. Neregistrovaní objednavatelé platí převodem na účet knihovny nebo hotově v KVK. 
  • Dokumenty, které nejsou ve fondu KVK, můžete získat prostřednictvím Meziknihovní výpůjční služby.
  • 1. vyplněním webového formuláře. Pokud požadujete také cizojazyčné dokumenty, uveďte klíčová slova i v požadovaném jazyce. Internetové objednávky jsou považovány za závazné teprve po jejich zpětném ověření a písemném souhlasu objednavatele s podmínkami knihovny.
  • 2. osobně v knihovně (informační pult v hale nebo Studijní odd. v 1. p. KVK).

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj