Realizace ochranného léčení v podmínkách výkonu trestu

přednáška představí způsoby práce se závislými odsouzenými ve věznicích v České republice

čtvrtek 14. 2. 2019, 17.00 hodin

host: Mgr. Lucie Zobač, LL.M., adiktolog, Věznice Rýnovice

 

REALIZACE OCHRANNÉHO LÉČENÍ V PODMÍNKÁCH VÝKONU TRESTU

Přednáška stručně představí způsoby práce se závislými odsouzenými ve věznicích v České republice, podrobněji se bude věnovat institutu ochranného léčení a s tím spojeného právního rámce. S problematikou posluchače podrobněji seznámí Specializovaný oddíl pro výkon ochranného léčení z Věznice Rýnovice, jeho program i personální zajištění. Ochranné léčení je oblastí velmi rozsáhlou, kladoucí vysoké nároky na všechny zainteresované, pracovníky i soudy. Jedná se o oblast setkání medicíny, resp. adiktologie, trestního práva a sociální práce. V této přednášce také penologie.  K demonstraci souvislosti poslouží dvě případové práce.

pořádají: Evropský sociální fond – operační program Zaměstnanost, Vězeňská služba ČR a Probační a mediační služba ČR ve spolupráci s KVK v Liberci

malý sál, 4. patro

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj