Zdravá občanská společnost 

panelová konference ve třech blocích

středa 13. 3. 2019, 13.00 hodin 

pořádá: Asociace nestátních neziskových organizací Libereckého kraje ve spolupráci s KVKLI

 

1) aktivní občan v letech 1989 - 2019, či alespoň v některé dekádě z nich,

2) občanské struktury, organizace a iniciativy a jejich reflexe tohoto období,

3) dlouhodobá partnerství, vize, koncepce občanské společnosti, platformy a sítě, ...Panelová konference se nejen ohlíží třicítkou let minulých, ale je i pokusem o formulaci vize do blízké budoucnosti. Zveme a vyzýváme i k sepsání příspěvků osobních (ca do konce dubna 2019), za sebe, za svou "občanskou iniciativu" či organizaci - spolek, nadací, občanské sdružení, .... za partnerství či dlouhodobý projekt, důležitý právě pro rozvoj občanské společnosti (zejména v našem kraji, ale nejen).

Konference navazuje na některé akce konané ke 100 letům republiky z roviny občanského sektoru, otvírá možná chybějící diskusi o tom, co se daří a co a proč nikoli, jaké jsou role ale i bolesti občanských společenství, resp. všech typů společenství založených na občanských a partnerských principech ... a kolik výsledků práce i radosti či vyřešených problémů a nešvarů po nich zůstává.

Všímá a váží si někdo této práce (často dobrovolnické, na úkor soukromí i rodiny)? Jaký je kredit lídrů či aktivních občanů?, co vše obnáší "dobré jméno neziskovky"?, jak udržet partnerství subjektů i bez hojnosti peněz a času a dlouhodobé projekty nad vodou? ... jsou možná některé z otázek, které se budeme snažit trojicí panelových diskusí, ale i setkáními všech (či některých) v občerstvovacích pauzách mezi nimi zodpovědět, ujasnit.
 

Přihlášky k účasti posílejte na annolk@seznam.cz či formou SMS na tel. 777 171 876. Účast je zdarma, s případným dobrovolným příspěvkem (domácí výrobky vítány) na/do občerstvení. 

Akce je realizována v rámci kampaní Týdny pro neziskový sektor (TÝNES 2019) a Posilujeme Česko, s podporou Dotačního fondu Libereckého kraje - programu podpory a rozvoje Místní agendy 21 v obcích a NNO.

 

Velký sál, 2. patro

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj