Nejstarší hudební památky ve fondu krajské vědecké knihovny

jedinečná výstava a prezentace nejstarších hudebnin v regionu

středa 7. 10. 2015, 18.00 hodin 

hosté: Jiří Bartoš Sturc - hudební historik, Václav Kříček - bibliograf 

 

 

Ve velkém sále Krajské vědecké knihovny v Liberci se uskuteční jedinečná výstava a prezentace nejstarších hudebnin regionu, zároveň jedněch z nejstarších písemných památek v Libereckém kraji.

Jedná se o čtveřici pergamenů s notovými záznamy z přelomu 13. a 14. století, obsahující středověké chorální zpěvy z významné tzv. liturgické reformy kanovníka Víta.

Součástí akce bude také jejich hudební provedení ve spolupráci s libereckým sborem Cum decore.

O jedněch z nejstarších hudebních artefaktů v českých zemích, které jsou v současnosti předmětem bádání, promluví odborní pracovníci KVK - hudební historik Jiří Bartoš Sturc a bibliograf Václav Kříček.

pořádá: KVK v Liberci

velký sál, 2. patro

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj