Zámky s vůní benzínu: Automobily na šlechtických sídlech v 1. polovině 20. století

přednáška z cyklu Památky kolem nás

čtvrtek 26. 5. 2016, 18.00 hodin 

host: Mgr. Jiří Křížek, ředitel Severočeského muzea v Liberci

 

 

Národní památkový ústav nedávno vydal publikaci o vývoji motorismu na šlechtických sídlech v českých zemích od konce 19. století do roku 1945. Základem knihy je 23 tematických kapitol, např. automobily panovníků, zámecké garáže, vrchnostenští šoféři, motoristická literatura v zámeckých knihovnách, šlechtici s automobilem na frontě první a druhé světové války, automobily na velkostatku nebo automobiloví závodníci z řad šlechty.

pořádá: KVK v Liberci

velký sál, 2. patro

vstupné dobrovolné

 

 

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj