Před sto lety - vznik Československa a Liberec v roce 1918

Kulatá výročí československých dějin

přednáškový cyklus byl podpořen dotačním programem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro připomínku státních výročí v roce 2018

úterý 6. 3. 2018, 16.30 hodin

host: Miloslava Melanová, katedra historie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TUL

 

 

 

Ukončení první světové války znamenalo rozbití dosavadních státoprávních a politických poměrů v Evropě. Jedním z důsledků byl i vznik moderního československého státu, vytvořeného Čechy a Slováky, kteří se k jeho tradici dodneška hlásí. Zcela jiný byl poměr většiny tehdejšího německého obyvatelstva. Přednáška přiblíží vývoj v Liberci, který patřil k důležitým centrům protičeskoslovenského odporu a stal se sídlem vlády jedné ze čtyř separatistických provincií, provincie  Deutschböhmen.

pořádá: Katedra historie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TUL ve spolupráci s KVK

malý sál, 4. patro

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj