Italskými bojišti v dopisech hraběnky Ediny Clam Gallas

přednáška

středa 7. 3. 2018, 17.00 hodin

host: PhDr. Mgr. Milan Svoboda, Ph.D., Technická univerzita v Liberci

 

 

pořádá: Liberecká vlastivěda ve spolupráci s KVK v Liberci

malý sál, 4. patro

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj