VÝCHOVA A NEVÝCHOVA ANEB VYCHOVÁVÁME DÍTĚ S EMPATIÍ A HRANICEMI

druhá přednáška z nového cyklu ČERNÁ / BÍLÁ... PESTRÁ

 

středa 18. 4., 18.00 hodin 

hosté: rodinní terapeuté PhDr. David Cichák a Mgr. Hana Heindorferová z liberecké Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy.

 

Druhá přednáška společnosti Aperta se tentokrát zaměří na výchovu dětí. V čem spočívá výchova? Potřebuje dítě hranice? Lze vychovávat dítě s empatií a přitom tvořit hranice?

Oba hosté se kloní k empatické výchově, která podle nich podporuje přirozené psychické zrání dítěte. Zároveň ale vnímají potřebnost a význam hranic v životě dítěte a důležitost hranic celých rodinných systémů.

Přednáška je inspirována a ilustrována příběhy z psychoterapeutické praxe a příběhy z vlastních rodin obou terapeutů.

Velký sál (2. p.)

vstup volný

 

 

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj