Před sedmdesáti lety

Kulatá výročí československých dějin

přednáška o objasnění mechanismů převratu, který zlikvidoval v naší zemi demokracii na 42 let 

středa 23. 5. 2018, 16.30 hodin  

host: Prokop Tomek, Vojenský historický ústav v Praze

 

 

Převzetí monopolní moci Komunistickou stranou Československa v únoru 1948

Málokterá událost 20. století tolik ovlivnila osudy miliónů obyvatel Československa. Přitom se snad až dnes Únoru 1948 dostává opožděné kritické pozornosti. Tématem přednášky je především objasnění mechanismů tohoto převratu, který zlikvidoval v této zemi na 42 let demokracii a jehož následky možná pociťujeme i dnes. 

Přednáškový cyklus byl podpořen dotačním programem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro připomínku státních výročí v roce 2018.

Pořádá: Katedra historie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci ve spolupráci s Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci.

malý sál, 4. patro

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj