Architektura ve službách první republiky

ROK REPUBLIKY (1918-2018)

přednáška z cyklu Památky kolem nás

čtvrtek 24. 5. 2018, začátek přednášky posunut na 17.00 hodin

hosté: Mgr. Petra Šternová a Mgr. Jaroslav Zeman, NPÚ, ÚOP v Liberci

 

Přednáška naváže na zahájení stejnojmenné výstavy připravené v rámci oslav stého výročí založení Československé republiky. Posluchače seznámí s nejhodnotnější architektonickou tvorbou Libereckého kraje, která se přímo váže k prvním dvaceti letům trvání mladé státnosti, nebo s ní úzce souvisí.

Liberecký kraj je mimořádně pestrým územím s celou řadou výjimečných ukázek moderní architektury. V meziválečném období představoval oblast s převahou německy mluvícího obyvatelstva, což se zákonitě odrazilo i ve stavební produkci dané doby. Státní zakázky, reprezentující mladou republiku, sem vstupovaly z českého „vnitrozemí“ nesměle a až na výjimky byly zadávány českým architektům. Oproti tomu stavby zadávané místními samosprávami směřovaly do řad německy hovořících architektů.

A právě s pluralitou stavebních stylů moderní architektury v období první republiky vás přednáška i výstava provedou. 

slavnostní zahájení výstavy v 17.00 hodin

pořádá: KVK v Liberci

velký sál, 2. patro

vstupné dobrovolné

Pořad je podpořen z Fondu vzdělávání SML.

 

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj