České stavovské povstání - výročí 400 let (2/2)

fiktivní dialog účastníků proslulé pražské defenestrace

POZOR! Akce byla organizátorem přesunuta na 23. 11.

Děkujeme za pochopení.

 

pátek 14. 9. 2018, 17.00 hodin 

hosté: Jiří Bartoloměj Sturz a Václav Kříček

 

O průběhu, okolnostech a důsledcích slavné revolty českých stavů 23. 5. 1618.

 

velký sál, 2. patro

vstupné dobrovolné

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj