Pád Říše Rakousko-Uherské (1/2)

Vítězství na dosah

pořad k Roku republiky

úterý 16. 10. 2018, 18.00 hodin 

hsoté: Mgr. Jan Hnělička; Václav Kříček a Jiří B. Sturz

 

První přednáška se pokusí nastínit průběh událostí konce roku 1917 a první poloviny roku 1918, kdy se zdálo, že válečné štěstí se přiklonilo na stranu Centrálních mocnosti. Posluchač se seznámí s vývojem na bojištích, v mezinárodní diplomacii, ale především s poměry uvnitř Rakouska-Uherska, kde se stále více dostává do popředí otázka národní a sociální. Přednáška bude doprovázena prezentací s řadou dobových dokumentů.

Druhá přednáška se bude konat v úterý 27. 11. 2018 v 18.00 hodin.

Obě přednášky budou tlumočeny do českého znakového jazyka.

 

velký sál, 2. patro

vstupné dobrovolné

Pořad je finančně podpořen z Fondu vzdělávání SML a z dotace MK ČR.

 

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj