České děti a mládež jako čtenáři v roce 2017 / Jak napsat referát o knize 

přednáška a workshop v rámci projektu NAKAP

středa 31. 10. 2018, 9.00 – 13.30 hodin 

hosté: PhDr. Vít Richter, ředitel Knihovnického institutu Národní knihovny ČR a Mgr. Pavlína Lišovská, pracovnice Centra dětského čtenářství v Knihovně Jiřího Mahena v Brně

 

Určeno pedagogům 2. stupně ZŠ, SŠ a SOU. Účastníci obdrží osvědčení o absolvování přednášky a workshopu. 

Zájemce o účast prosíme o vyplnění elektronické přihlášky na adrese:

http://bit.ly/NAKAP-Jak-napsat-referát-přihláška

 

 

 

pořádá: KVKv Liberci, Metodické centrum pro podporu čtenářské gramotnosti

velký sál, 2. patro

 

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj