Rozpad československé federace (1989 - 1992)

Kulatá výročí československých dějin

přednáška objasní příčiny neúspěšného jednání o nové podobě česko-slovenského státoprávního uspořádání v letech 1990 – 1992

středa 12. 12. 2018, 16.30 hodin

host: Jan Rychlík, katedra historie FP TUL – ústav českých dějin FF UK

 

Přednáška si klade za cíl objasnit příčiny neúspěšného jednání o nové podobě česko-slovenského státoprávního uspořádání v letech 1990–1992. Vysvětluje rozdílná filozofická východiska české a slovenské politické reprezentace – Občanské demokratické strany a Hnutí za demokratické Slovensko – po volbách v červnu 1992 a jejich vzájemnou nekompatibilitu, která vedla s ohledem na princip zákazu majorizace ve Federálním shromáždění k zablokování funkčnosti státu. Za takové situace se obě reprezentace dokázaly dohodnout jedině na pokojném rozdělení federace na dvě zcela samostatné republiky. Přednáškový cyklus byl podpořen dotačním programem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro připomínku státních výročí v roce 2018.

pořádá: Katedra historie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci ve spolupráci s Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci

malý sál, 4. patro

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj