Jihozápadní Slezsko - perla země Koruny české II.

putování po blízkých místech našeho regionu

pondělí 13. 5. 2019, 17.30 hodin 

hosté: Ilona Volfová a Jana Vančatová

 

Putování po blízkých místech našeho regionu, která mají vztah k české historii a byla součástí zemí Koruny České.

pořádá: Societas Amicuum Liberec (SAL), z.s. ve spolupráci s KVK v Libeerci

malý sál, 4. patro

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj