Probuzení svědomí pachatele jako předpoklad narovnání a reintegrace

penologický výklad tzv. algoritmu výkonu trestu

středa 15. 5. 2019, 17.00 hodin

lektorka: vrchní komisař kpt. Mgr. Dagmar Roztočilová, učitelka odborných předmětů Akademie Vězeňské služby ČR

 

 

Během přednášky přiblížím posluchačům penologický výklad tzv. algoritmu výkonu trestu. Přiblížím také možnosti a limity účinného zacházení s odsouzenými, jež je zaměřeno na práci s trestným činem, probuzení svědomí, přijetí viny, pokání a následné narovnání a reintegraci pachatele. Zmíním se o objektivních i subjektivních překážkách, jež brání probuzení svědomí u některých pachatelů trestné činnosti a o možnostech jejich překonání.

Využiji přitom mnohaleté profesní zkušenosti odborného zaměstnance i vedoucího pracovníka OVT a budu čerpat také ze zkušenosti svého 10letého působení v komisích pro podmíněné propuštění (KPP).

pořádají: Evropský sociální fond – operační program Zaměstnanost, Vězeňská služba ČR a Probační a mediační služba ČR ve spolupráci s KVK v Liberci

kpt. Mgr. Dagmar Roztočilová

 

malý sál, 4. patro

 

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj