Lužice a Lužičtí Srbové

úvodní přednáška k Roku Lužických Srbů

pátek 20. 9. 2019, 18.00 hodin 

přednášející: Mgr. et Mgr. Eliška Oberhelová, místopředsedkyně Společnosti přátel Lužice 

 

pořádá: Societas Amicuum Liberec (SAL), z.s.

velkýsál, 2. patro

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj