Podmíněné propuštění - ano, či ne?

přednáška z oblasti trestního práva

středa 9. 10. 2019, 17.00 hodin

lektoři: Mgr. Hana Halfarová - projekt Křehká šance II., Probační a mediační služba, Mgr. Lukáš Pauldura - státní zástupce, Bc. Zdeněk Bořil - terapeut, Vězeňská služba

 

Podmíněné propuštění je v trestní justici málo využívaný institut.  Jaký je jeho právní rámec? Jak se odsouzení připravují na podání své žádosti o podmínění propuštění? Jak  vybrané žádosti posuzuje Komise pro podmínění propuštění? Jak  splnění podmínek  pro podmíněné propuštění posuzuje státní zástupce?  Jakou má podmíněné propuštění budoucnost?

pořádají: Evropský sociální fond – operační program Zaměstnanost, Vězeňská služba ČR a Probační a mediační služba ČR ve spolupráci s KVK v Liberci

malý sál, 4. patro

 

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj