Sopky a Mars

TÝDEN VĚDY A TECHNIKY AV ČR

přednáška (pro školy i veřejnost) v rámci Týdne vědy a techniky AV ČR 

středa 13. 11. 2019, 11.00 hodin 

host: Mgr. Petr Brož, Ph.D., Geofyzikální ústav AV ČR

POZOR! Pro malý zájem škol zrušeno!

Děkujeme za pochopení.

 

Mars od nepaměti přitahuje naší pozornost a podněcuje představivost. Až s nástupem kosmického věku jsme se ale dozvěděli, jak jeho povrch ve skutečnosti vypadá. Odhalili jsme, že vyjma velkého množství kráterů vzniklých srážkami s jinými tělesy se na jeho povrchu nachází doklady o sopečné činnosti, tektonických procesech, ale i působení ledovců a kapalné vody.

 

pořádá: Geofyzikální ústav AV ČR ve spolupráci s KVK v Liberci

velký sál, 2. patro

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj