Ekonomické aspekty listopadové revoluce 1989

Listopadová revoluce roku 1989

přednáška

úterý 10. 12. 2019, 16.30 hodin

přednášející: doc. PhDr. Tomáš Vilímek, Ph.D.

 

 

Koncem 80. let 20. století se v plné míře projevilo synergické zřetězení politických, ekologických, sociálních a v neposlední řadě i ekonomických příčin pádu komunistického režimu. Nízká produktivita práce, vysoká surovinová náročnost a technologické zaostávání za Západem mělo velmi negativní dopad na situaci národního hospodářství v Československu, které se nejpozději od roku 1986 nacházelo ve stavu „agónie centrálně plánované ekonomiky“. Přestože skutečná hloubka a systémové souvislosti ekonomické krize zůstaly před většinou občanů skryty, uvědomovalo si stranické vedení závažnost situace a rozhodlo se pro poslední a o dalekosáhlou reformu, jejíž selhání přispělo výraznou měrou k erozi příslibů normalizačního režimu a rozpadu sociálního konsenzu. V rámci přednášky bude přiblížena nejen skutečná situace národního hospodářství na konci 80. let, ale zájemce se dozví i o základních limitech a úskalích centrálně plánované ekonomiky, charakteristické „sociálním pohodlím“, tzv. měkkými plány i „obráceným minimaxem“. Právě na ekonomických aspektech lze také velmi názorně demonstrovat ambivalentní účinek realizovaných sociálněpolitických opatření, která na jedné straně sice přispěla k zlepšení životní úrovně i zdravotní péče, na straně druhé však měla za následek vznik nových nerovností a prohloubení ekonomické neefektivnosti. Navíc to mělo za následek vytvoření řady negativních návyků, jejichž životnost výrazně překročila hranice roku 1989.

Přednáškový cyklus je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

pořádá: Katedra historie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci ve spolupráci s KVK v Liberci

malý sál, 4. patro

 

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj