OD VIZE K REALITĚ - proměny městského prostoru na příkladu Soukenného náměstí

přednáška z cyklu Památky kolem nás

 

čtvrtek 27. 2. 2020, 18.00 hodin 

host: Mgr. Jaroslav Zeman, Ph.D., NPÚ Liberec

 

Soukenné a tzv. Papírové náměstí představují liberecký urbanistický evergreen. To výmluvně dokládá i skutečnost, že se o jejich razantní proměně uvažovalo již v meziválečném období.

Přednáška provede posluchače složitým urbanistickým a architektonickým vývojem dolního centra města, včetně řady nerealizovaných návrhů na jeho regulaci a zaměříme se i na hodnotnou architekturu 2. poloviny 20. století, reprezentovanou zaniklým obchodním střediskem Ještěd a kulturním domem.

Chybět ovšem nebude ani žhavá současnost, kdy se společně podíváme na zamýšlené stavební zásahy v tomto prostoru, který je zároveň součástí městské památkové zóny Liberec.

pořádá: Národní památkový ústav v Liberci společně s KVK v Liberci

velý sál, 2. patro

vstupné dobrovolné

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj