"Nezhyneš, Rjana Łužico!"

vzestupy a pády českého zájmu o Lužické Srby ve 20. století

úterý 23. 6. 2020, 17.00 hodin

host: PhDr. Ladislav Futtera

 

Přednáška shrne uzlové body česko-lužickosrbských vztahů ve 20. století a nastíní postupnou proměnu jejich podoby. Hlavní pozornost bude věnována první polovině století, kdy český zájem o Lužické Srby vrcholil nejen v pražském centru, ale i v severočeském regionu.

nutná rezervace: salliberec@centrum.cz

 

pořádá: Societas Amicuum Liberec (SAL), z.s. ve spolupráci s KVK v Liberci

 

velký sál, 2. patro

 

 

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj