Historie finanční stráže se zaměřením na Liberecko

přednáška

středa 9. 9. 2020, 18.00 hodin 

hosté: Ing. Jaroslav Beneš

 

Přednáška seznámí posluchače s celou historií sboru finanční stráže. Tedy sboru, který více jak 100 let střežil naše hranice, ale nejen je, a dnes je již téměř zapomenut. Přednášející osvětlí charakteristiku sboru, jeho hlavní úkoly a historický vývoj. Budou ukázány základní milníky v historii finanční stráže od doby habsburské monarchie až do její likvidace v roce 1949. Bude zmíněno i zapojení příslušníků finanční stráže do struktur Stráže obrany státu. Finanční stráž byla páteřní složkou Stráže obrany státu a z velké části nesla na svých bedrech boje za naši vlast v letech 1938/1939. Celá přednáška se zaměří na Liberecko a její závěrečný blok přiblíží jednotlivé výkonné úřady finanční stráže v Liberci a okolí. V rámci přednášky zazní množství zajímavých příběhů ze života finančních strážníků a celého sboru. Kdo dnes například ví, že v habsburské monarchii byly přesně stanoveny kvóty na počty ženatých příslušníků finanční stráže a proč tomu tak bylo? Nebo proč má dnes vězeňská služba rezortní barvu fialovou, policisté i SNB dříve červenou a celníci či finanční strážníci mívali zelenou? A dozvíte se i, kdo byli strnadi a kdo volavky.

Konání přednášky bylo finančně podpořeno Libereckým krajem v rámci projektu Připomínání historických událostí I. až II. světové války.

pořádají: KVK v Liberci, Československá obec legionářská Jednota Liberec a Klub vojenské historie Tobruk-Dunkerque

velký sál, 2. patro

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj