Možnosti náhradní rodinné péče při neplodnosti

přednáška pořádaná Centrem Amelie Liberec

čtvrtek 24. 9. 2020, 16.30 hodin 

host: Mgr. Petra Bělohlávková 

 

 

přihlášení: tel. 608 458 277, e-mail: liberec@amelie-zs.cz

pořádá: Centrum Amelie Liberec ve spolupráci s KVK v Liberci

malá konferenční místnost, 2. patro

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj