Proměny - místa zmizelá a znovunalezená

fotografická výstava     

od 25. 10. do 24. 11. 2016 

pořádá: Geopark Ralsko, Hillersche Villa Zittau a KVK v Liberci

 

 

Krajina Geoparku Ralsko a příběhy zaniklých obcí inspirovaly české a německé land artisty, kteří se v květnu 2016 sešli v zaniklé obci Jabloneček v Ralsku na Festivalu Proměny. Společně se pokusili vytvořit díla, která by překlenula historii násilné přeměny krajiny pod Ralskem, jež poznamenala její tvář ve 20. století.

Land art je pro nás nejen umělecký směr, ale také způsob, jak se navrátit ke kořenům kraje, k přírodě a k historii místa.

vernisáž: 25. 10. 2016, 17.00 hodin, malý sál, 4. patro

 

Krajina Geoparku Ralsko a příběhy zaniklých obcí inspirovaly české a německé land artisty.

výstavní prostory: galerie, 4.p.

 

 

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj