4 v 1

výstava čtyř fotoklubů

8. 3. - 29. 3. 2018

pořádá: Fotoklub Obscura, Fomaklub, Fotoklub 7.65 a sdružení fotografů Fotošálek ve spolupráci s KVKLI

 

SDRUŽENÍ FOTOŠÁLEK

Naše motto je: Toleruj druhé a neprožívej sebe

Název sdružení Fotošálek vznikl díky tomu, že se zakladatelé scházeli v bývalé čajovně 82 vůní.

Současné členy spojuje víra, že fotografie je dostatečně široké médium, aby si každý, ať už autor nebo divák, mohl najít, co mu vyhovuje. Pochopitelně se členové sdružení liší v názoru na fotografii, její obsah, formu, na dodržování nebo překračování vžitých pravidel. Je to velmi pochopitelné, protože věkové rozpětí skupiny je velice široké. Někteří

totiž fotí déle, než jsou ti mladší na živu. Ovšem to neznamená, že názorovou různost považují za cosi negativního. Naopak mají pocit, že  obohacuje jejích zkušenosti. Svůj subjektivní názor sice říkají, ale snaží se nepovyšovat ho na objektivní pravdu.

V současné době  sdružení Fotošálek tvoří šest členů: Anička Nováková, Alena Havlová, Martin Votava,Ivan Brabec , Miroslav Pažout a Ibrahim al Sulaiman. Sdružení Fotošálek nemá předsedu, protože funguje kolektivně

Členové sdružení Fotošálek nejsou příznivci fotografických soutěží a proto sdružení není členem v žádném soutěžíním mapovém okruhu v České republice.  Ano rádi vystavují a věří, že si jejích fotografická tvorba své publikum najde nejen v Liberci, ale i u sousedů mimo ČR.

Sdružení má za sebou už několik úspěšných výstav v Liberci, v Rychnově u Jablonce, ve Smržovce, v Cvikově nebo v Polsku v Jelení Hoře a Piechovicích.  Fotošálek má na svém kontě kromě výstav i pořadatelství jednodenní Open air akce "Salon tolerance" u hráze liberecké přehrady, kde každý účastník přinese svou uměleckou práci a vystavuje dle své volby v určeném prostoru. Loňského pátého ročníku se již kromě fotografů zúčastnilo i několik (nejen Libereckých) výtvarníků:

Jména vystavovatelů:

Ivan Brabec, Martin Votava, Alena Havlová, Anna Nováková, Miroslav Pažout, Ibrahim Al Sulaiman

 

FOMAKLUB LIBEREC, k. s. (1948 – 2018)

Fomaklub Liberec je nejstarším sdružením fotografů – amatérů v Liberci. Byl založen v roce 1948 při Závodním klubu Železničář. V době svých začátků měl asi 15 členů, převážně zaměstnanců železnice, a proto nesl název „Fotoklub Železničář Liberec“. Dnes už, bohužel, nikdo ze zakládajících členů nežije.

Fomaklub byl zakladatelem velmi populární krajinářské soutěže „O Štít Viléma Heckela“ na počest v Peru zahynuvších horolezců pocházejících převážně z Liberecka a Turnovska. Jedním z účastníků této expedice byl i člen našeho klubu Ing. Rasl.

K významným datům naší historie patří 17. leden 1975, kdy pan fotograf Josef Sudek otevřel v Liberci Malou výstavní síň, vybudovanou převážně členy Fomaklubu a velmi úspěšně provozovanou dalších 33 let.

V té době měl Fomaklub více jak 40 členů. Z těch nejlepších vznikla v roce 1974 špičková skupina 7F, velmi úspěšná v mnoha národních i mezinárodních soutěžích. Dnes ve Fomaklubu působí poslední ze sedmi členů pan Vladimír Vlk.

Aktivita klubu se mimo jiné realizovala v účasti v tak zvaných mapových okruzích, což jsou národní i mezinárodní soutěže fotoklubu. Dodnes jsme účastníky mapového okruhu Český ráj, kde jsme v z dosavadních 56 ročníků  20 x zvítězili a 12 x obsadili druhé místo. Právě u příležitosti našeho výročí budeme letos v červnu pořadateli závěrečného vyhodnocení 57. ročníku tohoto mapového okruhu.

Jak je patrné, současní členové Fomaklubu mají na co navazovat, dnes již jen v počtu dvanácti. Jsme sice různorodou, ale stabilizovanou partou, kde každý máme svůj fotografický styl, máme svoji námětovou oblast, díváme se na svět kolem sebe svýma očima, ale spojuje nás společný koníček – fotografie.

Jména vystavujících:

Holubová Jana, Kazda Jaroslav, Lín Zdeněk, Macek Josef, Palečková Hana, Pecka Stanislav, Petr Jiří, Řičánek Miloš, Tůma Miroslav, Vlk Vladimír, Vocásek Luboš, Wasserbauer Vladimír

 

OBSCURA  FOTOKLUB LIBEREC      

Fotoklub OBSCURA svojí činností navazuje na dřívější Fotoklub Dopravního podniku v Liberci založeného v roce 1977. Jeho obsazení se ve čtyřicetileté historii takřka zcela vyměnilo. Fotoklub má k dnešnímu dni deset členů.

Základní filosofií fotoklubu je způsob práce s fotografickým obrazem, motivem, formou, obsahem a jeho posláním, koncepční práce s tématem. Někteří členové fotoklubu absolvovali studium na fotografických školách. Ale mají své povolání a na dráhu profesionálního fotografa se vydávat nechtějí.

V posledních letech se objektivně nejvíce změnilo fotografické řemeslo. Také ve fotoklubu OBSCURA jsme definitivně vyměnili temnou fotokomoru za práci u počítače. Někteří z nás podle potřeby využívají oba způsoby "výroby" fotografií bez toho, aby nějak zvlášť protěžovali jeden či druhý způsob. Na vlastním fotografování se tak jako tak, nic nemění. Ačkoli, jak je ve tvořivé oblasti obvyklé, mění se trendy ve způsobu zobrazování. A tak postupy, které byly obvyklé v uplynulých letech, jsou dnes považovány za konzervativní a prosazují se nové, nezvyklé přístupy k práci s motivem a fotografickým obrazem. Ty za několik let čeká stejný osud, jako z dnešního pohledu zastaralé způsoby tvorby.

My jsme kolektivem spíše konzervativního smýšlení a spojuje nás mimo jiné, černobílá stupnice. Říkáme s určitou rezervou, že se pohybujeme někde na pomezí tradičního chápání fotografického obrazu a současných trendů.

Ve fotoklubu nejsme příznivci fotografických soutěží. Naší snahou je především vystavovat. A tak sice nepravidelně, ale rádi vystavujeme a věříme, že si naše fotografie své publikum najdou.

Za fotoklub - Petr Šimr, Valnou hromadou zvolený předseda

 

7.65 [sedm—pětašedesát]

Klub lidí, kteřínechtějí dělat tuctové fotografie. Vznikl v lednu 2005 jako volné a nezávislé sdružení fotografů.Spojil lidi různého věku, amatérů i profesionálů.

Fotografický klub 7.65 se nesnaží sjednotit pohled jednotlivých autorů, ale naopak podporuje osobitý přístup každého člena. I přesto, nebo spíše právě proto, rezignujeme na většinový vkus a úspěch prvoplánově líbivých fotografií. Výsledné vzájemné konfrontace nás učíschopnosti obhájit si a prosadit své fotografické vidění, a zároveň respektovat a tolerovat názory svých kolegů.

V rámci fotoklubu pořádáme tématické workshopy orientované na klasickou i digitální cestu zpracování fotografie, konzultace a přednášky se zajímavými lidmi z oboru. Během roku organizujeme několik fotovíkendů a soustředění, společně navštěvujeme zajímavé výstavy a semináře.

V létě 2006 získal klub 7.65 statut občanského sdružení.

Členská základna je složena převážně z amatérů, hobbystů a nemá ustálený počet členů. Primární pro vstup nebo lépe snad pro účast na této platformě je snaha uchopit fotografické médium a osobním přístupem se snažit odzrcadlit svůj názor na věci kolem nás, na svět, místo v něm, i svůj životní postoj. Individuální pohled jednotlivce je pro nás velice důležitý. Proto nám nevadí, že jedna z členek nefotografuje, ba ani nemá fotoaparát, a snaží se své projekty popsat slovně.

Členové klubu 7.65, kteří jsou zastoupeni na této výstavě:

Lenka Kolkusová, Věra Machková, Jan Michalička, Jiří Novák, Šimon Pikous, Miroslav Smutný

 

předsálí, 2. patro

 

 

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj