Architektura ve službách první republiky

výstava nejhodnotnější architektonické tvorby LK, která se váže k prvním dvaceti letům trvání  státnosti

od 24. 5. do 23. 6. 2018

pořádá: ÚOP, NPÚ v Liberci, KVK v Liberci 

 

 

Výstava návštěvníky seznámí s nejhodnotnější architektonickou tvorbou Libereckého kraje, která se přímo váže k prvním dvaceti letům trvání mladé státnosti, nebo s ní úzce souvisí.

Liberecký kraj je mimořádně pestrým územím s celou řadou výjimečných ukázek moderní architektury. V meziválečném období představoval oblast s převahou německy mluvícího obyvatelstva, což se zákonitě odrazilo i ve stavební produkci dané doby. Státní zakázky, reprezentující mladou republiku, sem vstupovaly z českého „vnitrozemí“ nesměle a až na výjimky byly zadávány českým architektům. Oproti tomu stavby zadávané místními samosprávami směřovaly do řad německy hovořících architektů.

A právě s pluralitou stavebních stylů moderní architektury v období první republiky vás výstava provede.

zahájení výstavy: 24. 5., 17:00, -1. patro

 

Součástí vernisáže bude přednáška, která také proběhne ve výstavním prostoru.

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj