Hranice města, mosty do Liberce

výstava z cyklu Kolem vody, přes vodu. Od města k městu.

od 2. 5. - 29. 5. 2018  

pořádá: KVK v Liberci, autor: Ing. arch. Jiří Němeček

 

 

V návaznosti na výstavu Pěší lávka v Jablonci nad Nisou Vám představujeme komplexní pohled na tematiku mostů / hranic v prostředí Liberce z rukou architekta Jiřího Němečka, který si téma zvolil a zpracoval jako diplomovou práci na Fakultě umění a architektury TUL.

Projekt přináší podrobnější rozvahu o problémech a příležitostech města a nastiňuje řešení reflektující teze, které byly autorem v průběhu práce zformulovány. Vychází z perspektivy města jako celku se svými urbánními i krajinnými souvislostmi a hledá potenciál ve vytyčení spojnic přinášejících nová propojení uvnitř města, zpřítomnění linie jako okruhu, hranice vytvářející rozhraní vybízející zároveň k úvaze o intenzivní a rozvolněné městské zástavbě, téma v posledních letech velmi aktuální nejen pro Liberec. Hranici lemující linii trasy předkládá autor v rozvaze jako pomyslnou městskou hradbu určující oblast, ve které bychom měli hledat potenciál k zahušťování zástavby a zintenzivnění sítě spojnic souvisejících především s vazbami na pěší, cyklistickou a hromadnou dopravu. Tak je i předeslaný projekt městského okruhu koncipován v celé jeho délce jako pěší a cyklistická trasa.

umístění: 1. patro na kavárnou 

 

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj