Úhel pohledu

výstava prací studentů Centra dalšího vzdělávání při TUL

od 4. do 28. 6. 2018 

pořádá: Centrum dalšího vzdělávání TUL, KVK v Liberci

 

 

vernisáž 6. 6. v 10.00 hodin

umístění: 2. patro

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj