Očima generací - Mé kořeny

třetí ročník mezigenerační výstavy v Liberci - Libereckém kraji

od 1. 10. do 29. 10.2018 

pořádá: Cor Apertum, z.s., KVK v Liberci

 

Jedná se již o třetí ročník této mezigenerační výstavy v Liberci - Libereckém kraji.

Výstava představuje výtvarné a literární práce dětí, mládeže a seniorů na zadané tvůrčí téma, které se každoročně mění. Téma roku 2018 je Mé kořeny a tvůrci ve věku od 4 do téměř 80 let je zpracovali různým způsobem samostatně, ale vznikla i díla společná. Část autorů představila ve své tvorbě pohádkové motivy, a to z pohádek tradičních, ale i nových, které vytvořili senioři v rámci společného projektu s dětmi.

Projekt získal záštitu Asociace krajů ČR, Svazu měst a obcí ČR. Výstava se koná za
podpory Ministerstva kultury ČR a Libereckého kraje a Krajské vědecké knihovny
v Liberci, která nám poskytla výstavní prostory.  Za tuto podporu velice děkujeme.

Festival OČIMA GENERACÍ

Jedná se o putovní celorepublikový projekt, který přechází z jednoho kraje do
druhého. Projekt aktivizuje tvůrčí potenciál dětí, mládeže a seniorů. Svými aktivitami rozvíjí a  představuje neprofesionální regionální kulturu. Zároveň vytváří prostor pro mezigenerační a komunitní setkání jak při vlastní tvorbě - tvorba prací pro výstavu, tak při jednotlivých aktivitách projektu.

Děti, mládež, senioři se aktivní účastí a spolupráci v tomto projektu společensky
významným způsobem uplatňují a začleňují do komunitního dění. Mnohé umělecké práce bývají dílem generačně různorodých tvůrčích týmu. Tato vzájemná spolupráce je jednou z nejvýznamnější částí našeho projektu; rozvíjí vzájemnou mezigenerační spolupráci a kooperaci.  
 

derniéra 29. 10. 17.00 hodin

umístění: 3. patro

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj