Jak pracovat s dopady trestných činů

výstava v rámci Dnů restorativní justice a projektu Křehká šance II.

od 19. 11. do 29. 11. 2018 

komentovaná prohlídka 22. 11. v 16:30, -1. patro

pořádá: Probační a mediační služba, Vězeňská služba ČR v rámci projektu Křehká šance II., KVK v Liberci

 

 

Anotace výstavy

Klíčová témata:
zmírnění, odčinění dopadu trestného činu, odpuštění, přijetí zodpovědnosti

budou vystaveny:

• literární a výtvarné výpovědi obětí, pachatelů i svědků trestných činů

• literární dílka odsouzených, vzniklá ve VT

• informace o práci s odsouzenými ve Věznici Rýnovice a ve Vazební věznici Liberec

• informace o práci odsouzených z Věznice Rýnovice a z Vazební věznice Liberec  pro komunitu jako jeden ze způsobů odčinění jejich skutků

Program vernisáže

 16:30 - 18:30

• úvod – Co je  Restorativní justice, O projektu Křehká šance II.
• etuda – telefonát  otce - odsouzeného s dcerou
• Bc. Zdeněk Bořil o specializovaném oddělení ve VV v Liberci
• přednes básně od oběti domácího násilí
• Mgr. Zuzana Stancová z Centra sociálních služeb Praha o programu „Beta“ pro propuštěné (o sociální práci, pomoci propuštěným, doprovázení)
• kytara na závěr - přednes skladby pedagogem volného času z Věznice Rýnovice

umístění: -1. patro

 

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj